FES logoFES International

Energy Transition in Serbia – Cohesion or collision?


ENERGY TRANSITION IN SERBIA
Cohesion or collision?


ENERGY TRANSITION IN SERBIA
Cohesion or collision?

Energy Transition in Serbia – Cohesion or collision?
Energy Transition in Serbia – Cohesion or collision?
Energetska tranzicija u Srbiji ne odnosi se samo na energetski miks, tehnologiju ili emisije. To je proces kome mora da prethodi promena u društvu.
Energy transition in Serbia is not just about the energy mix, the technology, or emissions. It is a process that must be preceded by a change in society.
Prelazak sa lignita na čistije izvore energije je težak zadatak, koji ne može da se uporedi ni sa jednom reformom niti transformacijom koju je srpsko društvo izvršilo u skorije vreme. Značajno odlaganje odluke o energetskoj tranziciji u Srbiji je još jedna rizična strategija, jer će resursi potrebni za tranziciju ostati neiskorišćeni, a vremenom bi čak mogli da budu i izgubljeni. Ispravno određivanje mogućeg obima upotrebe čvrste biomase za proizvodnju električne energije može da se uporedi sa složenošću donošenja odluke u vezi sa lignitom.

Moving from lignite towards cleaner energy is a difficult task and is not comparable to any recently executed reform or transformation by Serbian society. Significantly delaying the decision on energy transi¬tion in Serbia is another risky strategy as the resources required for the transition will remain unutilized and could even be lost over time. Properly targeting the extent of possible solid biomass deployment for power is comparable in complexity to deciding on lignite.

     
© Friedrich Ebert Foundation