FES logoFES International

Početak Univerziteta socijalne demokratije 2014

POČETAK UNIVERZITETA SOCIJALNE DEMOKRATIJE 2014

STARTSCHUSS FÜR DIE UNIVERSITÄT DER SOZIALEN DEMOKRATIE

POČETAK UNIVERZITETA SOCIJALNE DEMOKRATIJE 2014Slika: FES BeogradBild: FES Belgrad

Drugog aprila otvoren je ovogodišnji Univerzitet socijalne demokratije (UNISD).
Am 2. April wurde die diesjährige Universität der Sozialen Demokratie (UNISD) eröffnet.
Osnovan 2009. godine Univerzitet socijaldemokratije (UNISD) vrednosno se nadovezuje na socijaldemokratsku tradiciju Evrope sa željom da dalje razvija znanja o socijaldemokratiji i neguje i promoviše njene principe: osećaj solidarnosti, težnju za ostvarivanjem društvene ravnopravnosti i proširivanjem individualne slobode, suprotstavljanje nacionalizmu i svim šovinizmima. UNISD pruža znanje o razvoju, izazovima i dometima socijaldemokratskih ideja kroz predavanja i različite forme diskusija i radionica, i dalje unapređuje ovo znanje podržavajući relevantnu naučnoistraživačku delatnost. UNISD takođe okuplja ljude različitog uzrasta oko ovih ideja stvarajući svojevrsni think-tank, rezervoar solidarnih i autonomnih pojedinaca koji će zahtevati i učestvovati u kreiranju socijalno odgovorne države i društva.
Ove godine UNISD pruža studentkinjama i studentima mogućnost nadograđivanja znanja iz četiri oblasti: socijalne demokratija, sindikati i ekonomija, Evropska Unija i ljudska prava.
Na otvaranju je pred 40 izabranih učesnika i učesnica govorio Dr. Dragoljub Mićunović, poslanik u parlamentu R Srbije i predsednik Fondacije Centar za demokratiju na temu “Šta predstavlja socijaldemokratija danas?
Die UNISD existiert seit 2009 als ein eigenständiges Programmangebot der FES Belgrad und versteht sich als eine Akademie der Politischen Bildung für junge serbische Nachwuchskräfte aus Hochschulen und der Zivilgesellschaft. Ihr Ziel: junge gesellschaftspolitisch interessierte Menschen mit der Geschichte, den Grundwerten und der Politik der Sozialen Demokratie vertraut zu machen und sie zu befähigen, sich für eine friedliche, gerechte und soziale Gesellschaft zu engagieren. Die UNISD 2014 besteht aus einer ganzjährigen Vorlesungsreihe durch anerkannte serbische Politiker und Experten, diesmal zu den Themenschwerpunkten Soziale Demokratie, Gewerkschaften, EU und Menschenrechte. Daran anschliessend haben die UNISD-Studenten und Studentinnen die Gelegenheit zur ausführlichen Diskussion mit den Referenten. Zum Abschluss jedes Schwerpunkts debattieren die UNISD-Studenten und Studentinnen untereinander ein politisch aktuelles Thema als Training zur Ausbildung ihrer kommunikativen Fähigkeiten. Die Vorlesung der Eröffnungsveranstaltung mit rund 40 ausgewählten Teilnehmer und Teilnehmerinnen hielt Prof. Dr. Dragoljub Micunovic, Abgeordneter im neuen serbischen Parlament und Präsident der Stiftung Zentrum für Demokratie Belgrad, zum Thema: Was ist Soziale Demokratie heute?
     
© Friedrich Ebert Foundation