FES logoFES International

Coopairation

COOPAIRATION
Kvalitet vazduha i proces evropskih integracija Srbije i Kosova

COOPAIRATION
Air quality and the EU integration process of Serbia and Kosovo

Coopairation – Kvalitet vazduha i proces evropskih integracija Srbije i Kosova
Coopairation – Air quality and the EU integration process of Serbia and Kosovo
Zagađenje vazduha predstavlja izazov kako na evropskom, tako i na regionalnom nivou Zapadnog Balkana. Godišnji izveštaji agencija za zaštitu životne sredine Srbije i Kosova pokazuju alarmantni nivo zagađenosti vazduha, posebno u urbanim sredinama.
Air pollution is a challenge at the European, as well as at the regional level in the Western Balkans. Annual reports of environment protection agencies of Serbia and Kosovo show alarming levels of air pollution, particularly in urban areas.
Opširnijeweiter

Izazovi politike nacionalnog identiteta u Zapadnoj Evropi

IZAZOVI POLITIKE NACIONALNOG IDENTITETA U ZAPADNOJ EVROPI
Učenje na primeru Crne Gore

THE CHALLENGES OF NATIONAL IDENTITY POLITICS IN WESTERN EUROPE
Learning from the Montenegrin Example

Izazovi politike nacionalnog identiteta u Zapadnoj Evropi
The Challenges of National Identity Politics in Western Europe
Pojačane imigracije i demografski faktori doveli su do povećanja etničke i verske heterogenosti zapadnoevropskih društava, cime je pitanje nacionalnog identiteta gurnuto u prvi plan političke debate, što je izazvalo sukob oko kriterijuma pripadnosti naciji.
Intensified immigration and demographic factors have led to an increased ethnic and religious heterogeneity of West European societies and pushed the national identity issue to the forefront of political debate, thereby causing a conflict over criteria for membership in the nation.
Opširnijeweiter

Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji

INDIKATORI DOSTOJANSTVENOG RADA U SRBIJI
Analiza normativnog okvira i prakse

INDIKATOREN FÜR MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT IN SERBIEN
Analyse des normativen Rahmens und der Praxis

Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji
Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji
Koji su osnovni nedostaci u pravnom okviru i praksi, u poređenju sa standardima dostojanstvenog rada? Da li aktuelne politike i stanje zakonodavstva mogu obezbediti dostojanstven rad u Srbiji? U kom pravcu mora teći dalje usklađivanje propisa i prakse kako bise osigurao viši kvalitet ostvarivanja radničkih prava?
Was sind die Hauptmängel des rechtlichen Rahmens und der Praxis im Vergleich zu internationalen Standards menschenwürdiger Arbeit? Können die aktuellen Richtlinien und Gesetze in Serbien menschenwürdige Arbeit sicherstellen?
Opširnijeweiter

Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/2019

STUDIJA O MLADIMA U CRNOJ GORI 2018/2019

YOUTH STUDY MONTENEGRO 2018/2019

Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/2019
Youth Study Montenegro 2018/2019
Na koji način mladi u Jugoistočnoj Evropi i Crnoj Gori provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? Čega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko evropskim institucijama, koliko odgovornosti su spremni sami da preuzmu? I najvažnije, gde vide svoju budućnost,u svojim zemljama ili inostranstvu?
Wie verbringen junge Erwachsene ihre Freizeit in Montenegro? Welche Werte sind ihnen wichtig und was wollen sie im Leben erreichen? Welche Ängste haben sie? Wie sehr vertrauen sie der Regierung und den europäischen Institutionen, wieviel Verantwortung sind sie bereit zu übernehmen? Wo sehen sie ihre Zukunft, in ihrer Heimat oder im Ausland?
Opširnijeweiter

Mladi u Srbiji 2018/2019

MLADI U SRBIJI 2018/2019

YOUTH STUDY SERBIA 2018/2019

Mladi u Srbiji 2018/2019
Youth Study Serbia 2018/2019
Na koji način mladi u Jugoistočnoj Evropi i Srbiji provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? Čega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko evropskim institucijama, koliko odgovornosti su spremni sami da preuzmu? I najvažnije, gde vide svoju budućnost,u svojim zemljama ili inostranstvu?
Wie verbringen junge Erwachsene ihre Freizeit in Serbien? Welche Werte sind ihnen wichtig und was wollen sie im Leben erreichen? Welche Ängste haben sie? Wie sehr vertrauen sie der Regierung und den europäischen Institutionen, wieviel Verantwortung sind sie bereit zu übernehmen? Wo sehen sie ihre Zukunft, in ihrer Heimat oder im Ausland?
Opširnijeweiter
     
© Friedrich Ebert Foundation