FES logoFES International

Democracy and the State of Emergency III

DEMOKRATIJA I VANREDNO STANJE
Smanjenje mera i porast napetosti u borbi sa krizom izazvanom korona virusom na zapadnom Balkanu, u Hrvatskoj i Sloveniji
Izveštaj broj tri

DEMOCRACY AND THE STATE OF EMERGENCY
Easing Measures and Rising Tensions in the Struggle with the Corona Crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia
Report Three

Democracy and the State of Emergency III
Democracy and the State of Emergency III
Pozvali smo eksperte, politikologe, sociologe i političke analitičare da daju svoje viđenje odgovora vlada na krizu izazvanu korona virusom, kao i uticaja koji to ima na demokratske institucije i javni život. Izveštaji ”Demokratija i vanredno stanje“ odnose se na aktuelnu situaciju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Sloveniji.
We have asked experts, political scientists, sociologists and political analysts, to write reports on the response of the governments to the corona crisis and their effects on democratic institutions and public life. The reports cover the situation of “Democracy and the State of Emergency” in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.
Iako su mere izazvane korona virusom ublažene u većini slučajeva, vanredno stanje još nije ukinuto u svim zemljama regiona. Severna Makedonija se bori sa zabrinjavajućim porastom infekcija. Pet zemalja regiona priprema se za izbore. Kriza izazvana korona virusom je na neki način ogledalo postavljeno prema svakoj zemlji i otkriva njene snage i slabosti, kao i stanje demokratije. Kako se pandemija virusa i odgovori na nju u regionu razvijaju, nastavićemo da pratimo razvoj. Ovo je treći u nizu izveštaja koji imaju za cilj da prate efekte upravljanja krizom izazvanom korona virusom na institucije, politička i gradjanska prava, stranke, civilno društvo, kao i spoljne faktore. Više analiza uslediće 13. jula.

While the anti-Corona measures are being relaxed in most cases, the State of Emergency has not been lifted in all countries of the region, yet. North Macedonia is struggling with a worrisome increase in infections. Five countries of the region are preparing for elections. The Coronavirus crisis is in a way a mirror held up to each country revealing its strengths and weaknesses as well as its state of democracy. As the corona pandemic and responses to it in the region unfold, we will continue to monitor the development. This is the third in a series of reports which sets out to monitor effects of the corona crisis management on institutions, political and civil rights, parties, civil society, as well as external factors. More Analysis will follow on July 13.

     
© Friedrich Ebert Foundation