FES logoFES International

Democracy and the State of Emergency IV

DEMOKRATIJA I VANREDNO STANJE
Novi uzlet korona krize na zapadnom Balkanu, Hrvatskoj i Sloveniji
Izveštaj broj četiri

DEMOCRACY AND THE STATE OF EMERGENCY
New Upsurge of the Corona Crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia
Report Four

Democracy and the State of Emergency IV
Democracy and the State of Emergency IV
Pozvali smo eksperte, politikologe, sociologe i političke analitičare da daju svoje viđenje odgovora vlada na krizu izazvanu korona virusom, kao i uticaja koji to ima na demokratske institucije i javni život. Izveštaji ”Demokratija i vanredno stanje“ odnose se na aktuelnu situaciju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Sloveniji. Danas objavljujemo četvrto i poslednje izdanje u ovom nizu izveštaja.
We have asked experts, political scientists, sociologists and political analysts to write reports on the response of the governments to the Corona crisis and their effects on democratic institutions and public life. The reports cover the situation of “Democracy and the State of Emergency” in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia. Today we are publishing the fourth and last edition in this series.
Izbori su održani u Srbiji i Hrvatskoj. U obe zemlje, vladajuće stranke su bile jasni pobednici, dok je izlaznost glasača bila ispod 50%. Novo povećanje broja zaraza vraća borbu protiv pandemije na politički plan. Ponovno uvođenje represivnih mera naišlo je na snažan otpor stanovništva i dovelo je do nasilnih sukoba u Srbiji. Detaljne analize ovih kretanja u odgovarajućim zemljama mogu se naći u ovoj publikaciji. Nadamo se da smo ovom publikacijom i prethodnim izveštajima o „Demokratiji i vanrednom stanju“ uspeli da pružimo uvid u ove procese i omogućili nekoliko zanimljivih poređenja.

Elections were held in Serbia and Croatia. In both countries, the incumbent parties were the clear winners while voter turnout was below 50%. A new upsurge of the numbers of infections is putting the fight against the pandemic back on the political agenda. The re-introduction of repressive measures is met with strong resistance by the population and has led to violent clashes in Serbia. Detailed analyses of these developments in the respective countries can be found in this publication. We hope that with this publication and the previous reports on “Democracy and the State of Emergency” we were able provide insights into these processes and have allowed for some interesting comparisons.

     
© Friedrich Ebert Foundation